Online privacybeleid

Cargill’s Commitment To Privacy

Deze website wordt beheerd door de Cargill-vestiging in het land waarop de inhoud van de website is gericht. Een lijst met landen waarop de inhoud van de website is gericht, vindt u op de volgende pagina: www.Cargill.com/worldwide. (U kunt deze pagina ook openen door te klikken op de koppeling “Cargill wereldwijd” bovenaan elke pagina). Als u zich op een pagina bevindt van een website die op een bepaald EU-land is gericht, vindt u de wettelijke naam en de contactgegevens van de EU Cargill-onderneming die de website voor dat EU-land beheert op de relevante landpagina. (Voor sommige EU-landen is dat mogelijk een Cargill-onderneming die in een ander land is gevestigd.) De Cargill-onderneming die de website beheert voor een bepaald EU-land, beheert ook de persoonsgegevens die via die website worden verzameld. Deze Cargill-onderneming wordt in dit privacybeleid aangeduid als “Cargill”, “wij”, “we”, “ons” en “onze”.

Bereik van dit privacybeleid

Dit privacybeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die wij via onze websites verzamelen.

Persoonsgegevens zijn gegevens op grond waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, al of niet in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, contactgegevens, creditcardgegevens, sollicitaties, gegevens die u verstrekt wanneer u een account of een persoonlijk profiel maakt op een van onze websites en informatie over pagina’s die u hebt bezocht en het pad dat u door onze websites hebt gevolgd.

Uw toestemming en overige rechtsgeldige basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u automatisch in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

ALS U NIET INSTEMT MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID, DIENT U DEZE WEBSITE TE VERLATEN EN NIET TE GEBRUIKEN.

WAAR U, IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING HET RECHT HEEFT, ZOALS IN DE EEA, KUNT U UW TOESTEMMING OOK OP ELK GEWENST MOMENT INTREKKEN DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONS. ONTHOUD DAT, INDIEN U UW TOESTEMMING INTREKT, WIJ ENKELE OF AL UW PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE WETGEVING, NOG ALTIJD MOETEN OF KUNNEN VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN.

We hebben ook het recht om uw persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken of openbaar te maken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme interesse in de bedrijfsvoering en het beschermen en verbeteren van de business.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Aangezien wij regelmatig nieuwe eigenschappen en functies aan onze websites toevoegen, kan het van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om dit privacybeleid bij te werken of te herzien. Wij behouden ons het recht voor om dit te doen door, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging, een herziene verzie van het beleid op onze websites te plaatsen. De wijzigingen gaan in op de datum waarop we de herziene versie op onze websites plaatsen. De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de persoonsgegevens die wij verzamelen nadat we de herziene versie op de website hebben geplaatst. Door gebruik te maken van een van onze websites na een dergelijke wijziging stemt u in met de voorwaarden van het herziene privacybeleid. U dient dit privacybeleid daarom regelmatig te bekijken.

Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, plaatsen we een mededeling boven aan dit privacybeleid die gedurende ten minste dertig dagen na de nieuwe ingangsdatum blijft staan, zodat u direct kunt zien of ons privacybeleid na uw laatste bezoek is gewijzigd. U kunt de huidige versie van dit privacybeleid op elk gewenst moment bekijken door te klikken op de koppeling met de tekst “Privacybeleid” onder aan elke pagina van onze websites.

Kennisgevingen van gegevensbescherming

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangevuld of geamendeerd door plaatsing op onze website van “kennisgevingen van gegevensbescherming”. In het algemeen bevatten kennisgevingen van gegevensbescherming details over de persoonsgegevens die we verzamelen op bepaalde pagina’s of bepaalde gedeelten van een website, de reden dat we die gegevens verzamelen en de verschillende keuzes die u hebt met betrekking tot de manier waarop wij gebruikmaken van die informatie.

Overeenkomsten die van toepassing zijn op uw gebruik van speciale functies en met een wachtwoord beschermde delen van deze website

Sommige van onze sites bevatten speciale functies, zoals inhoud van derden waarvoor wij over een licentie beschikken of een webwinkel, of met een wachtwoord beschermde gedeelten, zoals een discussieforum, een chatroom, een carrièregedeelte of een gedeelte dat uitsluitend is bestemd voor klanten.

Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van een speciale functie of een met een wachtwoord beschermd gedeelte, wordt u mogelijk gevraagd om in te stemmen met speciale voorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van die speciale functie of dat met een wachtwoord beschermde gedeelte. In dergelijke gevallen wordt u gevraagd om uitdrukkelijk in te stemmen met de speciale voorwaarden, bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken of te klikken op een knop met de tekst “Ik ga akkoord”. Dit type overeenkomst wordt een click-through-overeenkomst of doorklikovereenkomst genoemd. Indien een of meer van de voorwaarden van de doorklikovereenkomst verschillen van dit privacybeleid, dienen de voorwaarden van de doorklikovereenkomst te worden beschouwd als een aanvulling of wijziging op dit privacybeleid, doch uitsluitend met betrekking tot de zaken waarop de doorklikovereenkomst van toepassing is.

Welke persoonsgegevens verzamelen we via onze websites?

Informatie die u verstrekt. Wij verzamelen de persoonsgegevens die uw vrijwillig verstrekt (met behulp van uw muis en toetsenbord) wanneer u onze websites gebruikt. De informatie die we verzamelen is afhankelijk van het gebruik dat u van onze websites maakt. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor het ontvangen van e-mailberichten van Cargill, verzamelen wij uw e-mailadres en alle daaraan gerelateerde gegevens die u verstrekt. Als u met ons communiceert via de functie “Contactgegevens”, verzamelen we de informatie die uw verstrekt door het formulier “Contactgegevens” in te vullen.

In het algemeen maken we op onze websites onderscheid tussen informatie die we nodig hebben om u te voorzien van een bepaald product of een bepaalde service of om aan uw verzoek te voldoen (“verplichte velden”) en informatie die weliswaar nuttig is, maar optioneel in relatie tot dat product, die service of dat verzoek. Indien u de verplichte velden niet invult, kunnen wij u het gewenste product of de gewenste service niet leveren of niet aan uw verzoek voldoen.

Aanvullende gegevens. Van tijd tot tijd kunnen we de informatie die u ons verstrekt, aanvullen met informatie uit andere bronnen, zoals informatie die uw adres valideert, informatie gebaseerd op uw postcode of informatie over uw bedrijf. We kunnen de informatie die u ons geeft ook aanvullen met informatie die wij verzamelen via andere Cargill-websites of andere kanalen. Als u bijvoorbeeld een Cargill-klant bent, kunnen we de informatie die u online verstrekt, aanvullen met informatie die u verstrekt in het kader van uw andere zakelijke contacten met Cargill.

Gegevens die naar ons worden verzonden door uw webbrowser. Wij verzamelen informatie die ons automatisch wordt toegestuurd door uw webbrowser. Deze informatie omvat doorgaans uw IP-adres, de identiteit van uw internetserviceprovider, de naam en versie van uw besturingssysteem, de naam en versie van uw browser, de datum en tijd van uw bezoek en de pagina’s die u bezoekt. Een IP-adres is een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u verbinding maakt met het internet. Het wordt gebruikt om de “locatie” van uw computer in cyberspace te identificeren, zodat de informatie die u aanvraagt ook daadwerkelijk bij u terecht komt. Als u gebruikmaakt van een inbelverbinding of van een verbinding die een dynamisch IP-adres toekent, wordt er elke keer dat u verbinding maakt met het internet een nieuw IP-adres aan uw computer toegekend. Als uw computer echter permanent met het internet verbonden is via een statisch IP-adres, zal het IP-adres dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u deze gebruikt over het algemeen steeds hetzelfde zijn. Hoewel uw naam niet kan worden achterhaald op basis van een IP-adres, behandelen wij uw IP-adres toch als persoonlijk informatie.

Elke keer dat u reageert op elektronische communicatie die u van ons ontvangt, bijvoorbeeld een e-mail opent, afbeeldingen downloadt of op een koppeling in een elektronische nieuwsbrief klikt, laat uw browser ons weten wat u (of iemand die uw e-mailadres gebruikt) hebt gedaan. Wij gebruiken deze informatie om onze marketinginspanningen te verbeteren. Bovendien inspecteren wij onze serverlogbestanden (die de IP-adressen van onze bezoekers bevatten) ten behoeve van de beveiliging en de preventie van fraude. Wanneer we een vermoeden hebben van criminele activiteiten, stellen wij mogelijk onze serverlogbestanden en de persoonsgegevens die we via deze website hebben verzameld ter beschikking aan de desbetreffende onderzoeksinstanties, die deze informatie kunnen gebruiken om de personen op te sporen en te identificeren die zich mogelijk aan criminele activiteiten schuldig hebben gemaakt.

Cookies en vergelijkbare technologieën. Een cookie is een klein bestand dat door een website wordt verzonden en op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, en dat de website in staat stelt om informatie over u en uw voorkeuren te onthouden. Wij gebruiken cookies en andere webtechnologieën op verschillende manieren. Wij kunnen deze technologieën bijvoorbeeld gebruiken

 • om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers gebruikmaken van onze websites: welke pagina’s ze bezoeken, op welke koppelingen ze klikken en hoe lang ze op elke pagina blijven;
 • om de eigenschappen en functies van onze websites te ondersteunen, bijvoorbeeld door u de moeite te besparen om informatie die al in onze database aanwezig is opnieuw in te voeren of door de website die waarden te laten voorstellen die u hebt vastgelegd tijdens eerdere bezoeken;
 • om uw internetbeleving te personaliseren wanneer u onze websites bezoekt; en
 • om het succes te meten van onze internet- of e-mail-advertenties.

De cookies die wij gebruiken, kunnen worden ingedeeld in twee categorieën:

 • ‘Sessiecookies’ die op uw computer worden geplaatst voor de duur van uw bezoek aan onze websites. Deze cookies worden automatisch verwijderd van uw computer als u uw browser sluit.
 • ‘Persistente cookies’ die na een redelijke periode verlopen of kunnen worden verwijderd door de gebruiker.

Bij een aantal van deze toepassingen kunnen cookies van derden gebruikt worden, dat wil zeggen, cookies die worden ingesteld door software die wordt gebruikt door derden, bijvoorbeeld om een statistische analyse te maken van het paginagebruik, pagina-interacties en paden door de website, of om internetadvertenties aan te bieden met behulp van een online-advertentieleverancier. Cookies van derden kunnen gegevens verzamelen over uw online activiteiten gedurende langere tijd en op verschillende websites nadat u onze site hebt bezocht.

In het algemeen kan uw naam niet worden achterhaald op basis van de gegevens die verzameld worden met deze internettechnologieën. Als u echter bijvoorbeeld een gebruikers-ID hebt gemaakt door u te registeren voor toegang tot een met een wachtwoord beschermd gedeelte van een van onze websites, kunnen we de informatie die wij verzamelen via internettechnologieën mogelijk koppelen aan andere gegevens die u wel persoonlijk identificeren.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of dat deze u waarschuwt als er een cookie op uw computer wordt geplaatst. U kunt onze cookies ook verwijderen zodra u een website verlaat. Voor meer informatie hierover kunt u de hulpsectie van uw browser raadplegen of http://www.allaboutcookies.org of http://www.aboutcookies.org. U bent niet verplicht om onze cookies te accepteren wanneer u onze websites bezoekt. Wanneer u uw browser echter instelt om cookies te weigeren, kunt u niet van alle eigenschappen en functies van onze websites gebruikmaken.

Tenzij anders vermeld in dit beleid, reageren we momenteel niet op ‘niet volgen’-signalen of andere mechanismen die uw voorkeuren bevatten om geen gegevens te laten verzamelen voor langere duur en op verschillende websites na uw bezoek aan een van onze sites. Als we dit in de toekomst wel doen, zullen we in dit privacybeleid vermelden hoe we dat doen. Ga naar www.allaboutdnt.org voor meer informatie.

Hoe gebruikt Cargill uw persoonsgegevens?

In het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens die we via onze websites verzamelen

 • om de producten, informatie en services te leveren waarom u vraagt;
 • voor beveiliging, krediet en de preventie van fraude;
 • om een effectieve klantenservice te bieden;
 • om u een gepersonaliseerde internetbeleving te bieden bij het gebruik van onze websites;
 • om gepersonaliseerde advertenties weer te geven wanneer u onze websites bezoekt;
 • om u speciale aanbiedingen en andere informatie aan te bieden die naar onze mening interessant voor u zou kunnen zijn;
 • om u te informeren en mededelingen te doen met betrekking tot uw gebruik van onze websites;
 • om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven;
 • om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en interesses;
 • om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van onze websites te kunnen verbeteren;
 • om onze producten en services te verbeteren;
 • om onze marketing- en promotie-inspanningen te verbeteren; en
 • voor elk ander doel dat is vastgelegd in een toepasselijke kennisgeving van gegevensbescherming of een andere overeenkomst tussen Cargill en u.

Aan wie maken wij persoonsgegevens bekend?

We kunnen de persoonsgegevens die we via onze websites verzamelen bekend maken zoals hieronder beschreven:

Onze serviceproviders. Wij delen persoonsgegevens met bedrijven en organisaties, waaronder dochterbedrijven en andere bedrijfsentiteiten waarover Cargill zeggenschap heeft, die services leveren namens ons, bijvoorbeeld bedrijven die websiteondersteuningsservices aan ons leveren.

Binnen Cargill. We kunnen persoonsgegevens delen binnen Cargill (dat wil zeggen, met business units binnen Cargill) en met onze aangesloten bedrijven wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven.

Zakelijke transacties. Cargill kan om strategische of andere redenen besluiten om een of meer van zijn businesses te verkopen, te kopen, te doen fuseren of anderszins te reorganiseren. Bij een transactie van dit type kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan mogelijke kopers.

Zakelijke overdracht. Uw persoonsgegevens mogen worden overgedragen aan een bedrijf dat de aandelen of activa of een of meer business units van Cargill heeft verworven, bijvoorbeeld als gevolg van verkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie.

Naleving van wettelijke bepalingen en bescherming onze rechten en de rechten van anderen. Wij mogen persoonsgegevens bekend maken wanneer wij in goed vertrouwen menen dat dit aangewezen is om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. Wij mogen ook persoonsgegevens openbaar maken om een mogelijk misdrijf, zoals fraude of identiteitsdiefstal, te voorkomen of te onderzoeken; om onze online-gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten toe te passen of af te dwingen; of om onze eigendomsrechten of de rechten, het eigendom of de veiligheid van gebruikers of anderen te beschermen.

Zoals beschreven in een kennisgeving van gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken zoals beschreven in elke kennisgeving van gegevensbescherming op de webpagina waar u deze gegevens verstrekt. Door uw persoonsgegevens op die webpagina te verstrekken, stemt u toe in de bekendmaking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de desbetreffende kennisgeving van gegevensbescherming.

Zoals beschreven in een doorklikovereenkomst. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken zoals beschreven in elke doorklikovereenkomst waar u mee hebt ingestemd.

Uw keuzes

In sommige omstandigheden geven we u de mogelijkheid om een keuze te maken met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken. In dat geval kunnen wij u vragen om uw keuze aan te geven op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Als u een account of een persoonlijk profiel hebt gemaakt op een van onze websites, kunt u mogelijk sommige of al uw privacykeuzes bijwerken door de instellingen te wijzigen in de instellingen of de profielpagina van uw account.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens controleren, bijwerken of corrigeren?

Als u een account of een persoonlijk profiel hebt gemaakt op een van onze websites, kunt u mogelijk sommige of al uw persoonsgegevens controleren en bijwerken in de instellingen of op de profielpagina van uw account. In de meeste gevallen zult u echter onze hulp nodig hebben. Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen als u uw persoonsgegevens wilt controleren, bijwerken of corrigeren. We zullen reageren binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen die zijn vastgesteld door de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit te controleren. In de meeste gevallen zullen wij u toegang geven en alle onjuiste informatie die u ontdekt, corrigeren of verwijderen. In sommige gevallen kunnen wij echter uw verzoek beperken of weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als wettelijke bepalingen ons dit toestaan of dit eisen of als wij niet in staat zijn uw identiteit te verifiëren.

Uw rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens of een beperking van het gebruik ervan te verzoeken, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, ze te ontvangen als pdf of ze te laten verzenden naar een andere organisatie. U kunt ons ook verzoeken u geen directe marketingberichten meer toe te sturen. Neem contact op met ons via de onderstaande contactgegevens als u een van deze rechten wilt uitoefenen.

Waar u het recht hebt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals in de EEA, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat we uwPersoonsggegevens gebruiken op een manier die uw rechten schendt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor onze zakelijke doeleinden en met name om onszelf te beschermen in het geval van een juridische claim. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd of, in sommige gevallen, geanonimiseerd. Als u vervolgens uw toestemming intrekt en we geen rechtsgeldige reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, dan verwijderen we uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. We dringen er daarom bij onze gebruikers op aan om elke mogelijke voorzorgsmaatregel te nemen om hun persoonsgegevens te beschermen als ze het internet gebruiken.

Wachtwoordbescherming. Bepaalde gedeelten van onze websites zijn beschermd met een wachtwoord. U dient er zelf zorg voor te dragen dat uw wachtwoorden vertrouwelijk blijven. Wij hebben het recht om ervan uit te gaan dat iedereen die een van onze website benadert met een wachtwoord dat aan u is toegekend, ook het recht heeft om dat te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van iedereen die onze websites benadert met een wachtwoord dat aan u is toegekend, zelfs als die persoon niet door u is geautoriseerd. Als u een reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord gecompromitteerd is of zonder autorisatie is gebruikt, dient u dit direct te wijzigen met de functie die daarvoor op de website aanwezig is.

Koppelingen met andere Cargill-websites

Cargill beheert een groot aantal verschillende websites, elk met een eigen inhoud en functionaliteit en eigen kenmerken. Elke Cargill-website heeft een ander doel. Daarom is dit privacybeleid niet van toepassing op alle websites die door ons worden beheerd. Wanneer u gebruikmaakt van een koppeling op een van onze websites om naar een andere website van Cargill te gaan, raden we u daarom aan om het privacybeleid van die website door te lezen.

Koppelingen met websites van derden

Deze website kan ook koppelingen bevatten naar websites die worden beheerd door andere bedrijven, waaronder websites van andere serviceleveranciers en niet aan ons gerelateerde derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld op deze andere websites. Wanneer u een website van een derde bezoekt via een koppeling op een van onze websites, raden we u daarom aan om het privacybeleid van die website door te lezen.

Privacy van kinderen

Onze sites zijn niet gericht aan kinderen onder de 13 jaar. We gebruiken onze site niet om Persoonsggegevens naar ons beste weten bekend te maken van kinderen onder de 13 jaar, of de relevante minimumleeftijd in overeenstemming met de lokale wetgeving, tenzij dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Internationale overdracht

Cargill is een wereldwijde organisatie die in vele landen zakendoet en wij kunnen uw persoonsgegevens ook naar andere landen sturen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Ons hoofdkantoor is in Wayzata, Minnesota in de Verenigde Staten van Amerika. Onze webservers en databases bevinden zich in de Verenigde Staten of in andere landen en de informatie op deze servers en databases kan worden benaderd door onze medewerkers (of de medewerkers van onze serviceleveranciers) in andere landen mits dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven. Verschillende landen hebben verschillende privacywetten en -vereisten en sommige landen, zoals de Verenigde Staten, bieden minder wettelijke bescherming voor uw persoonsgegevens dan andere. Wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld via onze websites, zullen deze echter worden verwerkt conform dit privacybeleid en eventuele kennisgevingen van gegevensbescherming of doorklikovereenkomsten die op u van toepassing zijn, ongeacht het land waar uw persoonsgegevens zijn verzameld, gebruikt, verzonden of opgeslagen.

Aangaande persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte (EER), hebben we een juridisch mechanisme geïmplementeerd dat bekend staat als bindende gedragsregels om bescherming te bieden om persoonsgegevens van de EER te beschermen als ze worden overgedragen naar een ander Cargill-bedrijf. Een samenvatting van onze bindende gedragsregels voor bedrijfsgegevens kan hier gevonden worden.

Met betrekking tot persoonsgegevens van de EER dient u ervan op de hoogte te zijn dat sommige van onze externe serviceproviders lid kunnen zijn van het EU-VS-privacyschild (zie https://www.privacyshield.gov/list). We vereisen ook dat externe serviceproviders andere beschermingen implementeren voor persoonsgegevens die worden overgedragen van de EER.

WANNEER U DEZE WEBSITE GEBRUIKT, STEMT U IN MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OVERDRAGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER LAND IN DE WERELD.

WAAR U, IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING HET RECHT HEEFT, ZOALS IN DE EEA, KUNT U UW TOESTEMMING OP ELK GEWENST MOMENT INTREKKEN DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONS. ONTHOUD DAT, INDIEN U UW TOESTEMMING INTREKT, WIJ ENKELE OF AL UW PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE WETGEVING, NOG ALTIJD MOETEN OF KUNNEN VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAARMAKEN.

Contact

Als u vragen hebt over deze melding of dit privacybeleid, of als u uw rechten wilt uitoefenen of in de EER woont en uw toestemming wilt intrekken:

Stuur een e-mail naar het Global Privacy Office: [email protected]

of

Schrijf ons op:
Web Privacy Inquiries Cargill
Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN
55440-9300

Kennisgeving met betrekking tot bedrijfsgegevens

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken in een zakelijke context.